Ottenby

Hornuggla och Ladusvalor på Ölands södra udde