Andreas Joakimson Fotograf

Vårkväll och rastande fjällpipare

Mindre flugsnappare i Strömsbergsskogen

Vitsipporna på Slottsberget

Ölands brygga

Skogen och dimmorna

Skäggmes vid Tåkern

Aftonfalk i solnedgången

Blåsippa & Hasselblom

Natt på västkusten

Hållö & Skärhamn

Kväll på Smögen